Om olika sjukdomar och var de är vanliga

Om du ska ut och resa är det viktigt att du kontrollerar vilka sjukdomar som är vanliga där. Många sjukdomar blev du vaccinerad mot som barn, men är du över 30 år kan du behöva en påfyllning av några av dessa.


Recevaccination

Innan du ger dig ut på en resa är det viktigt att kolla upp smittor och epidemier i landet.

Malaria

Du bör ta läkemedel i förväg mot Malaria om:
 • Du ska resa till Amazonasområden i Sydamerika och vara så pass långt borta från någon stad att du inte kan få tag på sjukvård inom ett dygn.
 • Du ska resa till vissa länder i Afrika.
 • Du ska resa till riskområden i Asien och vistas där under en längre period.

Dock ska du undvika myggstick trots förebyggande läkemedel då Malaria kan smitta ändå. Läs mer om Malaria här.

 

Difteri

Du bör vaccinera dig om:
 • Om du är över 30 år och inte gjort en påfyllningsdos.

I och med det svenska barnvaccinationsprogrammet har alla ett skydd mot difteri i upp till 30-årsåldern. Därefter behövs en påfyllningsdos. Läs mer om difteri här.

 

Epidemisk hjärnhinneinflammation

Du bör vaccinera dig om:
 • Du ska bo med lokalbefolkningen i Afrika i mer än tre veckor. Det är vanligast i de centrala och västra delarna av Afrika under torrperioden.
 • Du ska åka till ett land som har en tillfällig epidemi.
 • Du ska vandra i Himalaya.
 • Du ska åka till Saudiarabien.

Läs mer om epidemisk hjärnhinneinflammation här.

 

Gula febern

Du bör vaccinera dig om:
 • Du ska åka till vissa delar i Afrika och Sydamerika.
 • Vissa länder kräver intyg på att du är vaccinerad om du tidigare har varit i Afrika eller Sydamerika.

Läs mer om gula febern här.

 

Hepatit A

Du bör vaccinera dig om:
 • Du ska resa till delar av Asien, Afrika, Oceanien, Syd- och Centralamerika, delar av Östeuropa och länder söder och öster om Medelhavet.

Läs mer om vaccin mot Hepatit A här.

 

Hepatit B

Du bör vaccinera dig om:
 • Du ska stanna i Asien, Afrika eller Sydamerika i längre än tre veckor.
 • Du ska åka flera gånger till dessa länder
 • Du jobbar inom sjukvården

Läs mer om vaccin mot Hepatit B här.

 

Japansk hjärninflammation

Du bör vaccinera dig om:
 • Ska resa till landsbygden i östra och södra Asien och ska stanna där i mer än tre veckor.
 • Ska resa till ett land där det pågår en epidemi.

Läs mer om japansk hjärninflammation och vaccinet här.

 

Kolera

Du bör vaccinera dig om:
 • Du ska resa till ett land där det pågår en kolera-epidemi.
 • Du ska leva under enklare förhållanden, eller stanna i mer än tre månader, där kolera är vanligt. Kolera finns i Asien, Afrika och Peru.
 • Om du har problem med mag- tarmsjukdomar är rekommendationerna frikostigare

Läs mer om kolera och vaccineringen här.

 

Polio

Du bör vaccinera dig om:
 • Du ska resa till Pakistan, Afghanistan, Nigeria eller ett land där det pågår en epidemi.

Du ska ha fått fyra doser vaccin mot polio enligt barnvaccinationsprogrammet och ska egentligen ha ett livslångt skydd. Men vid resor till dessa länder ovan rekommenderas en femte dos om det var mer än fem år sedan du fick den fjärde dosen. Läs mer om polio och vaccinationen här.

 

Rabies

Du bör vaccinera dig om:
 • Du ska till Afrika, Asien och Nord-, Mellan- och Sydamerika och ska vara i nära kontakt med djur under din resa.

Det är ovanligt med vaccination mot rabies eftersom du alltid måste söka läkarvård och få rabiesbehandling om du har blivit biten av ett djur, även om du är vaccinerad. Läs mer om rabies och vaccinationen här.

 

Stelkramp

Du bör vaccinera dig om:
 • Du är ovaccinerad
 • Det är mer än 20 år sedan du blev vaccinerad mot stelkramp (som barn)

Läs mer om stelkramp och vaccinationen här.

 

TBE

Du bör vaccinera dig om:
 • Om du bor eller vistas mycket i riskområden i Sverige. De största riskområdena är runt Roslagen ner till Kalmar samt de centrala och östra delarna av Mälarregionen.
 • Vissa länder i Europa har stora riskområden.
 • Om du ska ut och vandra i Kina

Läs mer om TBE här.

 

Tyfoidfeber

Du bör vaccinera dig om:
 • Du ska stanna i mer än tre veckor och äta på enkla ställen utanför turistområden och leva med ortsbefolkningen i länder som Central- och Sydamerika, Afrika, Oceanien och Sydostasien.

Läs mer om tyfoidfeber och vaccinationen här.